Loria_P2_2018_RAND.jpg

Deze calculator is de ruimtelijke tegenhanger van de fase calculator. Het stelt je in staat de ruimtelijke distributie van geluidsdruk, optel zones (relatief niveauverschil) en rimpel voor twee bronnen in kaart te brengen. Verschillende richtkarakteristieken, bekend van SAD, zijn beschikbaar plus een generiek luidspreker patroon met instelbare openingshoek. Opmerkelijk is de temporale perceptie plot die de aard van het waargenomen geluid in de ruimte voorspelt. Tot slot is er de stereo perceptie plot die laat zien waar stereo geluid überhaupt waarneembaar is voordat het eerste golffront principe, een zintuiglijke belemmering, intreedt.

Deze calculator stelt je in staat de gevolgen te bestuderen van verschillende parameters en variabelen m.b.t. delay lijnen.

Meest opvallend de positieverschuiving van het equitemporale punt in het publieksvlak wanneer de temperatuur verandert.

Deze calculator demonstreert het effect van een specifieke reflectie met de naam "floor bounce".

Deze spreadsheet toont het effect van fase bij het optellen van een eenvoudige sinussen of roze ruis (48 punten-per-ocataaf).

Deze spreadsheet toont de periode voor een gegeven frequentie. De 7 slechte systeem dwergen demonstreren de relatie tussen verschillende periodes.

login

Om succesvol in te loggen op de website, wordt u vriendelijk verzocht cookies te accepteren onderaan de pagina.

Verwar uw e-mailadres niet voor uw gebruikersnaam.